dr Sławomir A. Kamiński

     Po ukończeniu w 1996 r. studiów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, specjalność: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej (praca magisterska: „Ocena przydatności Ledanów do podklejania odspojonych tynków będących podłożem malowideł ściennych” pod kierunkiem prof. dr M. Roznerskiej i dr hab. R. Rogala, rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w ZKMiRzP (1997). W roku 2008 uzyskał stopień doktora (praca doktorska: „Problematyka technologiczna i konserwatorska malarstwa Aleksandra Kobzdeja” promotor dr hab. D. Markowski prof. UMK). Od stycznia 2010 pracuje w Zakładzie Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej UMK.

     Poza pracą na uczelni dr Sławomir A. Kamiński działa aktywnie na rzecz ochrony zabytków – w stowarzyszeniu „Pro Arte Moderna”, w diecezjalnej Komisji Konserwatorskiej Diecezji Toruńskiej, jako rzeczoznawca Ministra Kultury uczestniczył w wielu komisjach i nadzorach. W pracy naukowej od lat zajmuje się problematyką badawczą i konserwatorską polskiego malarstwa 2 poł. XX w. oraz sztuki współczesnej, wykorzystując do tego celu m.in. skanery 3D. Jest autorem artykułów dotyczących głównie problematyki konserwacji malarstwa sztalugowego. Aktywny zawodowo jako autor nagradzanych prac konserwatorskich w kraju i za granicą, zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym, ściennym i rzeźbą polichromowaną. Wykonuje realizacje obejmujące kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i aranżacje zabytkowych wnętrz sakralnych i pałacowych, tworzy dokumentacje badawczo – konserwatorskie, wykonuje analizy stanu zachowania, opracowuje programy prac konserwatorskich i restauratorskich.