Działalność dydaktyczna

 
 • Wykład: Wybrane Zagadnienia z Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Nowoczesnej
 • Wykład: Wybrane Zagadnienia z Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
 • Wykład: Konserwacja i Restauracja Malarstwa Sztalugowego
 • Pracownia Konserwatorska
 • Seminarium Doktoranckie
 • Seminarium Konserwatorskie
 • Seminarium Magisterskie
 

Promotor prac doktorskich (obronionych): 

 

 • Sławomir A. Kamiński: Problematyka technologiczna i konserwatorska w malarstwie Aleksandra Kobzdeja
 • Mirosław Wachowiak: Malarstwo olejne Józefa Pankiewicza – materiał i technika
 • Barbara Bielinis-Kopeć: Zagadnienia historyczno-konserwatorskie secesyjnego wnętrza projektu Henry`ego van de Velde w dawnym sanatorium w Trzebiechowie na tle innych realizacji artysty w Europie Zachodniej

 

Promotor prac doktorskich (przewody otwarte): 

 

 • Beata Staszewska: Zagadnienia badawczo-konserwatorskie dzieł artystów polskich z przełomu XIX i XX wieku, wykonanych w technice olejnej na tekturowych   podobraziach fabrycznych
 • Agata Warszewska-Kołodziej: Henryk Stażewski: zagadnienia badawczo-konserwatorskie prac malarskich 

 

Recenzent prac doktorskich:

 

 • Michał Matuszczyk - Konserwacja malarstwa współczesnego z elementami metalowymi w podłożu, prac doktorska pod kier. dr hab. J. Krauzego, prof. UMK Toruń 2005
 • Jolanta Czuczko - Podłoża papierowe stosowane przez Leona Wyczółkowskiego. Zagadnienia typologiczne i konserwatorskie, praca pod kier. dr hab. Elżbiety Jabłońskiej, Toruń 2010
 • Beata Jagieła - Tomasz Pryliński oraz regotycyzacja katedry obrządku łacińskiego w Przemyślu według jego koncepcji, praca pod kierunkiem Prof. dr hab. Lechosława Lameńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2011

 

Promotor prac dyplomowych (zakończonych):

 

Dokumentacje przeprowadzonych prac znajdują się w archiwum ZKMiRzP i ZKiRSzN

 

 1. Boże Narodzenie, obraz olejny na płótnie, nr inw.1090
 2. Portret Opata, obraz olejny na płótnie, nr inw.1118
 3. Św. Barbara, obraz olejny na płótnie, nr inw.1082
 4. Św. Trójca, obraz olejny na płótnie, nr inw.1083
 5. Mała  Św. Rodzina, obraz olejny na płótnie, nr inw.1088
 6. Św. Romuald i Św. Benedykt, obraz olejny na płótnie, nr inw.1110
 7. Ukrzyżowanie, obraz olejny na płótnie, nr inw.1111
 8. Matka Boska z Dzieciątkiem, obraz olejny na płótnie, nr inw.1117
 9. Palazzo Dona Anna w Neapolu, obraz olejny na płótnie, nr inw.1089
 10. Ukrzyżowanie, obraz olejny na desce, nr inw.1165
 11. Męczeństwo Św. Wawrzyńca, obraz olejny na desce, nr inw.1174
 12. Św. Jan/Salvator Mundi, obraz olejny na desce, nr inw.1189
 13. Portret Pastora E.A. Wandtke, obraz olejny na płótnie, nr inw.643
 14. Płycina ze sceną Chrztu Chrystusa, olej na desce, nr inw.948
 15. Bóg Ojciec z ciałem Chrystusa, rzeźba drewniana polichromowana, nr inw.1195
 16. Św. Katarzyna, obraz olejny na płótnie, nr inw.1205
 17. Portret dzieci – Julian i Jan Dobrzyńscy Leona Wyczółkowskiego, obraz olejny na  płótnie, nr inw.1161
 18. Portret kanonika kaliskiego, obraz olejny na płótnie, nr. inw.1207
 19. Portret kanonika kaliskiego, obraz olejny na płótnie, nr inw.1208
 20. Portret kobiety, obraz olejny na płótnie, nr inw.937
 21. Wniebowzięcie NMP, tempera na desce, nr inw.1206
 22. Toaleta Bolesława Cybisa, obraz olejny na płycie azbestowej, nr inw.1303
 23. Portret kobiety, Stanisława Lentza, obraz olejny na płótnie, nr inw.1302
 24. Epitafium Rautterów, olej na desce, nr inw.1192
 25. Tarcza herbowa, olej na desce, nr inw.1308
 26. Tarcza zegarowa z widokiem Bingen, technika mieszana na desce, nr inw.1294
 27. Drzwi z wizerunkiem św. Antoniego, olej na desce, nr inw.1293
 28. Św. Franciszek, obraz olejny na desce, nr inw.1277
 29. Św. Klara, obraz olejny na płótnie, nr inw.1291
 30. Św. Rodzina, obraz olejny na płótnie, nr inw.1301
 31. Opłakiwanie, rzeźba drewniana polichromowana, nr inw.1290
 32. Św. Wawrzyniec, obraz olejny na płótnie, nr inw.1313
 33. Św. Anna Samotrzeć, obraz olejny na płótnie, nr inw.1292
 34. Madonna Tronująca, obraz olejny na płótnie, nr inw.1284
 35. Ikona Matka Boża Opieki, tempera na desce, nr inw.1350
 36. Madonna z Dzieciątkiem, rzeźba drewniana polichromowana, nr inw.1355
 37. Św. Anna Samotrzeć, rzeźba drewniana polichromowana, nr inw.1356
 38. Matka Boska z grupy św. Anny Samotrzeć, rzeźba drewniana polichromowana, nr inw. 1357
 39. Matka Boża i Apostołowie, obraz olejny na desce, nr inw.1364
 40. Grupa Trójcy Św., rzeźba drewniana polichromowana, nr inw.1368/1369
 41. Hiob rzeźba drewniana polichromowana, nr inw.1370
 42. Portret mężczyzny (F. H. L. Hohenzollern), obraz olejny na płótnie, nr inw.1377
 43. Portret kobiety ( M. B. Blumsee), obraz olejny na płótnie, nr inw.1375
 44. Portret kobiety (A. L. K. zu Dohna), obraz olejny na płótnie, nr inw.1376
 45. Hors cadre nr 38 Aleksandra Kobzdeja, technika własna, nr inw.1373
 46. Hors cadre nr 44 Aleksandra Kobzdeja, technika własna, nr inw.1374
 47. Szlachcic Czesława Moniuszki, obraz olejny na płótnie, nr inw. 1379
 48. Tronująca Madonna z Dzieciątkiem i Aniołem, obraz olejny na płótnie, nr inw. 1284
 49. Adam i Ewa, obraz olejny na płótnie, nr inw. 1289
 50. Ucieczka do Egiptu, obraz olejny na płótnie, nr inw. 1301
 51. Matka Boża z Dzieciątkiem, Jacka Malczewskiego, obraz olejny na płótnie, nr inw. 1188
 52. Bóg Ojciec (zwieńczenie ołtarza), obraz olejny na desce, nr inw. 1360
 53. Tablica z herbem Friedrich`a Ludwig`a Wilhelm`a Philipp`a von Vincke, nr inw. 1310
 54. Tablica z herbem Wilhelma Christiana Gottloba von Pöllnitz,  nr inw. 1309
 55. Portret Fryderyka Henryka Ludwiga, księcia pruskiego - obraz olejny na płótnie, nr inw. 1377
 56. Immaculata/Ukamienowanie Św. Szczepana - obraz dwustronny, olejny na płótnie, (nr inw. 1358 - praca nagrodzona
 57. Św. Antonin z Padwy - obraz olejny na płótnie, nr inw. 1354
 58. Postacie - rzeźby drewniane, polichromowane, nr inw. 1444, 1445, wł. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, (wspólnie z dr J. Arszyńską)
 59. Dziewczyna z kotem, obraz olejny na płótnie, nr inw. 015, wł. prywatna, (wspólnie z dr S. Kamińskim)
 60. Widok na Piazettę w Wenecji, obraz olejny na płótnie, nr inw. 008, wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu
 61. Portret rodziny Pisanich, autor Jan Rusten, obraz olejny na płótnie, nr inw. 003, wł. Muzeum Narodowe w Gdańsku
 62. Widok katedry w Berlinie, olej na płótnie, nr inw.1446, wł. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, (wspólnie z dr J. Arszyńską)
 63. Impresje, autor Hilary Krzysztofiak, olej na płótnie, nr inw. 004, wł. Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, (wspólnie z dr J. Arszyńską i dr S. Kamińskim)
 64. Martwa natura, autor Antoni Zydroń, technika własna, nr inw. 002, wł. Urząd Miasta Poznania, (wspólnie z dr J. Arszyńską i dr S. Kamińskim)
 65. Portret Marii Gottlieb von Canitz, olej na blasze, nr inw. 1440, wł. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, (wspólnie z dr J. Arszyńską)
 66. Żółta szczelina, autor Aleksander Kobzdej, technika własna, wł. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, (wspólnie z dr S. Kamińskim) - praca nagrodzona
 67. Hors cadre 032, autor Aleksander Kobzdej, technika własna, wł. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, (wspólnie z dr S. Kamińskim) - praca nagrodzona
 68. Portret Salomei Dzieduszyckiej, olej na płótnie, wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu, (wspólnie z dr J. Arszyńską)
 69. Św. Krzysztof z Dzieciątkiem Jezus, olej na płótnie, nr inw. 1441, wł. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, (wspólnie z dr J. Arszyńską)
 70. Rzeźby Aarona i Mojżesza, drewno polichromowane, nr inw. 1447, 1448, wł. Parafia Rzymskokatolicka w Trzemesznie Lubuskim, (wspólnie z dr J. Arszyńską)
 71. Kompozycja fakturowa nr 532, autor Bronisław Kierzkowski, technika własna, wł. Muzeum Okręgowe w Toruniu, (wspólnie z dr S. Kamińskim)
 72. Pejzaże abstrakcyjne I-V, autor Aleksander Kobzdej, technika własna, wł. prywatna, (wspólnie z dr S. Kamińskim)
 73. Wynurzony, autor Aleksander Kobzdej, technika własna, wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu, (wspólnie z dr S. Kamińskim)
 74. Kobieta karmiąca dziecko, autor Adolf Frey Moock, olej na płótnie, nr inw. 007, wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu
 75. Sakrarium - polichromowane, nr inw. 1436, wł. Parafia pw. śś. Piotra i Pawła w Mariance Pasłęckiej, (wspólnie z dr J. Arszyńską)

 

Promotor prac magisterskich (zakończonych):

 

 1. Beata Staszewska - Zagadnienia badawczo-konserwatorskie obrazów wykonanych w technice pastelu na płótnie na przykładzie twórczości Leona Wyczółkowskiego
 2. Przemysław Manna - Problematyka konserwacji olejnych obrazów Eugeniusza Eibischa
 3. Ewa Bugaj - Zagadnienia konserwacji obrazów współczesnych wykonanych w technikach mieszanych na przykładzie obrazu Stefana Kościeleckiego „Przestrzeń międzyświetlna XI/65” z Muzeum Okręgowego w Toruniu
 4. Anna Kaczyńska - Retusz i rekonstrukcja w malarstwie sztalugowym na przykładzie obrazu Salwador Mundi
 5. Marta Stefanicka – Podobrazie zastępcze do malowideł na drewnie, których podłoża  uległy zniszczeniu
 6. Łucja Brzozowska – Wpływ czynników na mięknienie pod wpływem temperatury XIX i XX- wiecznych warstw malarskich, praca wyróżniona
 7. Bartosz Kołata – Problematyka konserwacji obrazów malowanych jeden na drugim
 8. Dagmara Wojak – Problematyka konserwacji XIX i XX-wiecznych obrazów olejnych wykonanych na podobraziach papierowych naklejonych na płótno
 9. Michał Lasek - Środki do izolacji kitów stosowanych do uzupełniania ubytków zaprawy
 10. Renata Śpiewak - Obrazy malowane na płótnie bez użycia zaprawy. Ich stan zachowania, przyczyny zniszczeń i problematyka konserwatorsko-restauratorska
 11. Małgorzata Gursztyn - Malowane kurtyny teatralne. Ich stan zachowania, przyczyny zniszczeń, wytyczne prac konserwatorskich, praca nagrodzona
 12. Edgar Pil - Obrazy akrylowe – technika, stan zachowania, problematyka konserwatorska
 13. Bożena Szmelter-Fausek - Malarstwo na szkle – badania, stan zachowania, konserwacja
 14. Anna Ziemecka - Oświetlenie zabytków ruchomych we wnętrzach kościelnych, praca wyróżniona
 15. Agata Warszewska - Podłoża konstrukcyjne dla obiektów niestabilnych, o niskiej sztywności podłoża na przykładzie Hors cadre nr 38 i 44 Aleksandra Kobzdeja, praca wyróżniona przez SKZ
 16. Paulina Drobisz - Zabytkowe lalki teatralne. Historia, charakterystyka kolekcji, stan zachowania i przyczyny zniszczeń
 17. Beata Ludwin - Studium nad warsztatem malarskim Wlastimila Hofmana. Problematyka badawczo-konserwatorska
 18. Emilia Mielcarek – Wybrane zagadnienia technologiczno-konserwatorskie XIX i XX- wiecznych obrazów wykonanych w technice chudej tempery na płótnie
 19. Sebastian Smagłowski - Sposoby ekspozycji obrazów dwustronnych
 20. Marta Osesek - Malarstwo Zbigniewa Litwina – zapomniana kolekcja, jej stan zachowania i konserwacja
 21. Anna Stelmaszak - Malowane wachlarze - budowa, stan zachowania, przyczyny zniszczeń oraz zakres prac konserwatorskich
 22. Dorota Borowiec - Przyczyny zniszczeń w malarstwie ikonowym na podłożu drewnianym, praca wyróżniona
 23. Joanna Jurczak - Metody i techniki stosowane przez współczesnych fałszerzy obrazów
 24. Ewelina Nowakowska - Czynniki wpływające na trwałość spoiny klejowej spoiw stosowanych w dublowaniu obrazów na płótnie
 25. Filip Dulka - Ratowanie i konserwacja zabytkowych klatek schodowych na obszarze Przedmieścia Bydgoskiego i Rybaków w Toruniu
 26. Mikołaj Wojdak - Rodzaje i podział inskrypcji w malarstwie sztalugowym
 27. Ilona Głuchowska - Uzupełnianie ubytków warstwy malarskiej w obrazach na szkle
 28. Julia Kisielewska - Elementy metalowe w malarstwie współczesnym oraz wybrane zagadnienia ich konserwacji na przykładzie obrazów Bronisława Kierzkowskiego oraz innych artystów z nurtu malarstwa materii
 29. Aleksandra Sprada - Problematyka badawczo-konserwatorska cyklu "Pejzaży abstrakcyjnych" Aleksandra Kobzdeja z 1958 roku
 30. Klaudia Zielińska - Intencja artysty a dobro dzieła sztuki. O konflikcie i dialogu między twórcami i konserwatorami sztuki współczesnej
 31. Anna Czemeżyńska - Zagadnienia badawczo-konserwatorskie Ambalaży Tadeusza Kantora na przykładzie "Parasolki" z Muzeum Okręgowego w Toruniu
 32. Krzysztof Kosiński - Produkty spożywcze i organiczne w sztuce współczesnej. Stan zachowania i problematyka konserwatorska
 33. Karolina Ryfka - Dioramy, obrazy "malowane światłem"- historia, technika i technologia, stan zachowania i przyczyny zniszczeń
 34. Roma Gordon - Wybrane malowidła ścienne w klatkach schodowych i bramach przejezdnych bydgoskich kamienic z 2 poł. XX i początku XX wieku. Stan zachowania oraz propozycje rozwiązań konserwatorskich
 35. Karolina Belczyk - Wykorzystanie technik komputerowych w rekonstrukcjach dzieł sztuki na przykładzie zabytków ruchomych

 

Recenzent prac magisterskich:

 

 1. Tomasz Bulewicz - Traktat Daniela Burleiga Parkhursta "The Painter in Oil" oraz tajniki warsztatu Williama Bouguereau jako przyczynek do poznania techniki i technologii XIX-wiecznego malarstwa akademicko salonowego, praca pod kier. dr hab.J. Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK
 2. Ilona Nałęcka-Czerniawska - Technika i technologia obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu dwunastu apostołów z 1460 r., praca pod kier. dr hab. J.Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK
 3. Michał Błażejewski - Historyczne sposoby mocowania płócien na krosnach malarskich, praca pod kier. prof. dr kwal. II st. B. Rouba
 4. Dominika Sikorska - Technika i technologia obrazu "Jazda na ośle" Tomása Muñoz Luceny na tle technik malarstwa europejskiego przełomu XIX i XX wieku, praca pod kier. dr hab. E. Basiul, prof. UMK
 5. Katarzyna Cybulska - Malowane tarcze zegarowe typu schwarzwaldzkiego na podłożu drewnianym - technika i technologia na przykładzie wybranych zabytków w zbiorach polskich, praca pod kier. dr hab. J. Olszewskiej-Świetlik, prof. UMK
 6. Justyna Marcinkowska- Dzieła sztuki w transporcie, praca pod kier. prof. dr kwal. II st. B. Rouba
 7. Magdalena Sadecka- Dublaż odwracalny - stan, celowość, nowe idee, praca pod kier. prof. dr kwal. II st. B. Rouba
 8. Urszula Sarnowska - Badania przydatności farb krzemianowych w pracach konserwatorskich, praca pod kier. dr hab. J. Łukaszewicz, prof. UMK