Działalność dydaktyczna

 

  • Pracownia Konserwatorska
  • Seminarium Konserwatorskie
  • Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej
  • Ćwiczenia Terenowe Z Konserwacji Malarstwa Ściennego