Inna działalność, nagrody, wyróżnienia

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ

 

 • udział w wystawie Zachować przeszłość organizowanej przez ZPAP, Toruń, październik 2001
 • udział w wystawie ZPAP na Targach Toruń - Conservatio, luty ‘2002
 • udział w wystawie ZPAP w Warszawie, kwiecień ‘2002
 • wystawa indywidualna przedstawiająca opracowanie projektu, prace konserwatorskie i restauratorskie oraz rekonstrukcję wystroju Sali Zebrań dawnej Remizy Strażackiej we Włocławku otwarta z okazji uroczystej sesji Rady Miasta Włocławka w zrekonstruowanej sali, listopad – grudzień 2003 r., Włocławek
 • członek Rady Konserwatorskiej przy Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. W ramach pracy w Radzie Konserwatorskiej uczestniczy w komisjach konserwatorskich (brał udział w ok. 100) powoływanych przez Diecezjalnego Konserwatora Zabytków w celu określenia stanu zachowania, potrzeb konserwatorskich, poziomu przeprowadzanych prac oraz ich poprawności. Na życzenie Rady bada merytoryczną wartość przedstawianych programów konserwatorskich, sporządza wzorcowe programy prac konserwatorskich oraz wstępne kosztorysy prac, które pomagają sprawować opiekę nad zabytkami sakralnymi w obrębie diecezji
 • od marca 2002 r. do czerwca 2004 Rzeczoznawca Ministra Kultury w dziedzinie: ochrona zabytków ruchomych, w specjalizacji: malarstwo ścienne i sztalugowe, polichromia na drewnie

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 

 • opieka nad magazynem obrazów w ZKMiRzP 1997- 2008 r.
 • opracowanie ewidencji komputerowej (baza danych) obrazów sztalugowych znajdujących się w ZKMiRzP
 • współorganizacja wystaw ZKMiRzP na Conservatio ’98, ’99, ‘2000, ‘2002, ‘2003
 • współorganizatorwystawy „Polskie ośrodki kształcenia artystów – konserwatorów1998”prezentowanej na międzynarodowych targach konserwatorskich Denkmal 1998 w Lipsku, w Fachhochschule w Hildesheim oraz w Rzymie, która zaowocowała otrzymaniem przez nasz Uniwersytet złotego medalu Targów Denkmal 1998 za międzynarodową współpracę naszego Instytutu z Niemieckim Centrum Rzemiosła i Ochrony zabytków w Fuldzie przy realizacji badań i konserwację Kościoła Pokoju w Świdnicy
 • współorganizator i komisarz wystawy „Polskie ośrodki kształcenia artystów – konserwatorów ‘2000” prezentowanej na międzynarodowych targach konserwatorskich Denkmal ‘2000 w Lipsku (złoty medal Targów dla polskich uczelni kształcących artystów- konserwatorów), w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Archiwum Królewskim w Maastricht w ramach dni kultury polskiej (listopad 2000); w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (styczeń/luty 2001); na Conservatio ‘2001 (luty 2001) - wyróżnienie specjalne od organizatorów targów oraz wyróżnienie od Prezydenta Torunia za najciekawsze stoisko targów; w Museum Europaischer Kulturen w Berlinie (maj 2001); na IV Targach Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki w Krakowie (czerwiec 2001)
 • współorganizatorkonferencji oraz wystawy towarzyszącej konferencji ENCORE 2003
 • współudział w opracowaniu i realizacji grantu aparaturowego „System cyfrowego zbierania, obróbki, archiwizacji i udostępniania do celów naukowych danych o obiektach zabytkowych, pracach konserwatorskich i pracach badawczych gromadzonych w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK” – zakupiona aparatura wykorzystywana jest do realizacji prowadzonych badań naukowych
 • współudział w opracowaniu i realizacji grantu „Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej”, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Działanie V, Rozwój Polskich Uczelni 2008

 

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

 • Druga nagroda w konkursie Dzieło roku 1999 - Konserwacja malowidła „Sąd Ostateczny” z katedry śś Janów w Toruniu (członek zespołu konserwatorskiego prof. dr M. Roznerskiej)
 • 19. 11.2001 r. wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności organizatorskiej w roku akademickim 2000/2001
 • Nominacja do tytułu „Modernizacja roku2003”za projekt i wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich i rekonstrukcji wystroju Sali Zebrań dawnej Remizy Strażackiej we Włocławku
 • Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” za wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz rekonstrukcję dekoracji Sali Zebrań dawnej Remizy we Włocławku 2003