Inna działalność, nagrody, wyróżnienia

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ

 

 • udział w opracowywaniu wybranych zagadnień konserwatorskich dla kościoła Pokoju w Świdnicy (m.in. Dokumentation der konservatorischen Maȝnahmen des Ölgemäldes auf Leinwand an der Decke der Hohbergloge , opracowanie Deutsches Zentrum fur Handwerk und Denkmalpflege, 1996 Fulda - współautor)
 • kierowanie zespołem badającym autentyczność rysunku przypisywanego Rafaelowi, pochodzącego z Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach
 • recenzowanie zbioru artykułów do zeszytu AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo T. XXXIV
 • redakcja naukowym zeszytów AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, T. XXXII, Toruń 2002; T. XXXVIII, Toruń 2010; T. XXIX, Toruń 2010; T XL, Toruń 2011, T. XLI, Toruń 2011
 • opracowanie zagadnień współczesnych możliwości analizy konserwatorskiej dzieł malarstwa, w wydanej w roku 2003 książce Poradnik polskiego kolekcjonera w rozdziale dotyczącym fałszerstw (s.141-154)
 • od stycznia 2002 roku pełnienie funkcji biegłego sądowego w zakresie badań technologii, techniki i konserwacji dzieł sztuki
 • współpraca przy przygotowaniu programu merytorycznego Konferencji „Zabytkowe i współczesne obiekty sakralne” towarzyszącej Międzynarodowej Wystawie Sakralnej „KOŚCIOŁY”, Gdańsk 2004
 • od stycznia 2005 roku członek honorowy Stowarzyszenia Henry`ego van de Velde w Polsce
 • członek Sekcji Architektoniczno-Urbanistycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy
 • przewodniczący kapituły bydgoskiego Feniksa – wyróżnienia Prezydenta Miasta dla najlepszych użytkowników obiektów zabytkowych
 • członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków (od 2005 r.)
 • członek Rady Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (od 2003 r.)
 • członek Rady Programowej Centrum Badań i Konserwacji Zabytków przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK
 • członek powołanego przez Dziekana trzyosobowego wydziałowego zespołu do spraw strategii i rozwoju Wydziału Sztuk Pięknych
 • współzałożyciel i prezes Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 • członek komisji konserwatorskiej i ekspert konserwacji trzech gotyckich ołtarzy z kościoła św. Jakuba w Hamburgu
 • członek Obywatelskiej Rady ds. Kultury przy Prezydencie Bydgoszczy
 • członek rady muzealnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • udział w roli członka Jury w międzynarodowym konkursie na "Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Fary Gubińskiej, jako centrum kultury i komunikacji, w ramach projektu: Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 

 • współudział w przygotowywaniu stoiska ZKMiRzP na corocznych targach Conservatio
 • przygotowanie (sekretarz naukowy) sesji Stowarzyszenia Przyjaciół Toruńskiej Szkoły Konserwacji „Materiały i środki do dublowania obrazów na płótnie od czasów powojennych do chwili obecnej”, Toruń 11-12 maja 2000 r.
 • opracowanie komputerowej wersji spisu prac magisterskich napisanych w ZKMiRzP UMK (wspólnie z dr S.A. Kamińskim)
 • organizowanie i prowadzenie ćwiczeń terenowych z konserwacji malarstwa ściennego dla studentów specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby
 • pozyskiwanie obiektów do prac konserwatorsko-restauratorskich wykonywanych przez studentów w ramach zajęć dyplomowych
 • udział w przygotowaniu warsztatów „Dublażu i dublowanie. Stare i nowe metody” oraz wygłoszenie dwóch referatów, Toruń 2005
 • opieki naukowej nad Panią Eleną Krawczenko – konserwatorem zabytków z Kijowa, odbywającą staż stypendialny w ZKMiRzP UMK w okresie 01.02-31.07.2006
 • kierowanie Zakładem Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej (od listopada 2008 r.)
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK do spraw budowy Centrum Badań i Konserwacji przy UMK w Toruniu 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

 •  wyróżnienie Rektora UMK w roku akademickim 1994-1995 za działalność organizatorską
 • książka „Zagadnienia technologii i techniki malarstwa Jacka Malczewskiego”, Toruń 2002 została uznana bestsellerem wydawniczym UMK, otrzymała też wyróżnienie MENiS Atena 2002
 • nagroda najlepszego zarządcy zabytkowego obiektu dla Ks.  Mariana Bumbula – proboszcza Parafii w Lubsku za wykonywane prace konserwatorsko-restauratorskie
 • Bydgoszczanin roku 2010 (plebiscyt organizowany przez Redakcję Gazety Wyborczej w Bydgoszczy)
 • złota odznaka "Za opiekę nad zabytkami" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego