Julia Kisielewska

       W 2005 roku ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu i rozpoczęła studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Pracę magisterską pt. Elementy metalowe w malarstwie współczesnym oraz wybrane zagadnienia ich konserwacji na przykładzie obrazów Bronisława Kierzkowskiego oraz innych artystów z nurtu malarstwa materii napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Markowskiego, przy współpracy dr Katarzyny Wantuch-Jarkiewicz z Pracowni Konserwacji Zabytków Metalowych. Pracę dyplomową - konserwację i restaurację obrazu Kompozycja fakturowa nr 532 Bronisława Kierzkowskiego wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Markowskiego i dr Sławomira A. Kamińskiego. W 2014 roku rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Temat planowanej rozprawy doktorskiej związany będzie z zagadnieniami dotyczącymi znaczenia i roli kopii w procesie konserwacji dzieł sztuki współczesnej.

       Zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi konserwacji sztuki najnowszej wykazywała już od IV roku studiów, wybierając obiekt dyplomowy i uczestnicząc w zajęciach w pracowni dyplomowej w Zakładzie Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej. Zarówno podczas konserwacji obrazu dyplomowego jak również pisania pracy magisterskiej zdobyła doświadczenia oraz wiedzę na temat twórczości Bronisława Kierzkowskiego oraz problematyki konserwatorskiej dotyczącej jego obrazów, jak również szeroko rozumianego aspektu złożoności konserwacji sztuki nowoczesnej i współczesnej. 

       Mgr Julia Kisielewska współpracuje także z Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu zdobywając cenne doświadczenia związane z pracą w instytucji sztuki oraz zapoznając się z zagadnieniami związanymi z przygotowywaniem obiektów do transportu oraz z procedurami przechowywania i eksponowania dzieł sztuki współczesnej, a także z ich ewidencjonowaniem oraz tworzeniem dokumentacji fotograficznej.