• Fragment "Błękitny IKB", Y. Klein
  Fragment "Błękitny IKB", Y. Klein
 • "Hors cadre nr 38", A. Kobzdej
  "Hors cadre nr 38", A. Kobzdej
 • "Hors cadre nr 44", A. Kobzdej
  "Hors cadre nr 44", A. Kobzdej
 • "Komp. fakt. nr 532", B. Kierzkowski
  "Komp. fakt. nr 532", B. Kierzkowski
 • "Bez tytułu", A. Kobzdej
  "Bez tytułu", A. Kobzdej
 • A. Szapocznikow
  A. Szapocznikow
 • "Portret syna", F. M. Wygrzywalski
  "Portret syna", F. M. Wygrzywalski
 • "Klif orłowski", M. Mokwa
  "Klif orłowski", M. Mokwa

O Zakładzie

 

Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej

 ul. Gagarina 7 (Hala Technologiczna przy Wydziale Chemii), 87-100 Toruńprof. dr hab. Dariusz Markowski - kierownik 

dr Sławomir A. Kamiński - adiunkt 

dr Mirosław Wachowiak - asystent 

mgr Agata Warszewska-Kołodziej - doktorantka 

mgr Roma Gordon - doktorantka 

mgr Julia Kisielewska - doktorantka

 

 

     Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej powstał w październiku 2008 roku. 
    Obszarem działalności naukowej zakładu są zagadnienia związane z badaniami i konserwacją sztuki nowoczesnej i współczesnej.  Problematyka ta podejmowana była przez pracowników zakładu jeszcze w ramach Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Tematem prowadzonych tam badań była twórczość m. in.: Jacka Malczewskiego, Eugeniusza Eibischa, Józefa Pankiewicza, Aleksandra Kobzdeja, Vlastimila Hofmana, Zbigniewa Litwina. Podejmowane były również prace konserwatorsko-restauratorskie obrazów malarstwa polskiego i europejskiego z końca XIX i XX wieku.
    W Zakładzie Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej prowadzone są obecnie badania nad budową, stanem zachowania i konserwacją dzieł np. takich artystów polskich, jak: Leon Wyczółkowski, Vlastimil Hofman, Jan Styka, Aleksander Kobzdej, Henryk Stażewski. Opracowywana jest metodyka konserwatorska dzieł monochromatycznych, obrazów wielkoformatowych, obiektów wykonanych w technikach autorskich i mieszanych, z wykorzystaniem nietypowych materiałów, a także o specyficznym charakterze zniszczeń wynikającym z błędnej budowy technicznej. Analizowane są także rozszerzone formy dokumentacji stanu zachowania włącznie za skanowaniem 3D. W krąg zainteresowań badawczych włączony jest także etap po konserwacji m.in. opracowywanie sztywnych podobrazi pomocniczych i innych elementów konstrukcyjnych umożliwiających bezpieczne przechowywanie i ekspozycję obiektów przestrzennych. Wprowadzane są najnowsze metody badawcze procesów starzenia pigmentów, barwników syntetycznych, nowoczesnych spoiw i mediów. Specyfika i skomplikowanie budowy technicznej oraz różnorodność materiałów dzieł sztuki najnowszej implikuje interdyscyplinarne podejście i bliską współpracę konserwatorów różnych specjalności z pozostałych zakładów Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.
    Studenci mają możliwość kształcenia się w ZKiRSzN dopiero od IV roku studiów wraz z wyborem obiektu dyplomowego sztuki nowoczesnej oraz tematyką pracy teoretycznej. Od II do III roku włącznie studenci przechodzą kurs kształcenia w ramach specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, gdzie zapoznają się z metodyką konserwatorską i wykonują samodzielnie pierwsze prace konserwatorskie na obrazach oraz rzeźbach. 
W ZKiRSzN w ramach zajęć dyplomowych studenci samodzielnie wykonują całościową konserwację i restaurację wybranego obiektu oraz przygotowują pracę teoretyczną. Tematyka związana jest ściśle z problematyką badawczo-konserwatorską sztuki nowoczesnej.
   Jednym z głównych zadań naukowych zakładu jest opracowywanie metodyki prac konserwatorskich dla dzieł sztuki współczesnej z uwzględnieniem ich nietypowej budowy, badanie przydatności nowych materiałów i metod.
   W ramach realizowanego w latach 2008-2010 pojektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego do Działania V – Rozwój Polskich Uczelni rozpoczęto przygotowania opracowania nowego programu nauczania - w tym cyklu wykładów związanych z konserwacją sztuki nowoczesnej, opublikowanych  w języku polskim i angielskim. 
   Dzięki projektowi biblioteka Wydziału została wyposażona w najnowszą specjalistyczną literaturę obcojęzyczną, a zakład w aparaturę  do analizy malarstwa. 
    Zakład współpracuje z wieloma muzeami oraz placówkami badawczymi.