Prace naukowo-badawcze

  

ANALIZY KONSERWATORSKIE, OCENY AUTENTYCZNOŚCI

 

 • analiza konserwatorska obrazu Jacka Malczewskiego Autoportret na tle dworu w Wielgem
 • analiza konserwatorska obrazu Jacka Malczewskiego Portret siostry
 • analiza konserwatorska obrazu Kazimierza Sichulskiego Cerkiew
 • analiza konserwatorska obrazu Leona Wyczółkowskiego Sosny z Połągi (opinia dla Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
 • analiza konserwatorska obrazu Leona Wyczółkowskiego Widok z Ukrainy (opinia dla Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
 • analiza konserwatorska obrazu Karla Wilhelma Diefenbacha Wybawienie
 • analiza konserwatorska obrazu Edwarda Okunia Grota w Sorrento
 • opinia konserwatorska obrazu Potyczka (A Skirmish), sygnowanego – Józef Brandt (opinia dla domu aukcyjnego Sotteby)
 • opinia konserwatorska obrazu Alarm - szkic sygnowanego – Józef Brandt
 • ocena autentyczności i techniki wykonania obrazu Eugeniusza Zaka Kobieta i dziecko
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu olejnego na płótnie Eugeniusza Zaka Pejzaż
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu olejnego na płótnie Pejzaż
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Maurycego Gottlieba Głowa mężczyzny
 • ocena autentyczności oraz technika wykonania obrazu przypisywanego Janowi Stanisławskiemu Pejzaż
 • analiza konserwatorska obrazu olejnego na tekturze Portret górala, sygnowanego J. Makowski”
 • opinia konserwatorska obrazu Portret Kätje Richter
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Aleksieja Korzuchina Księżniczka Tarakanowa
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Ułan na koniu, syg. Wojciech Kossak
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Targ miejski
 • ocena technologiczno-konserwatorska obrazu Pejzaż, sygnowanego „Mane Katz”
 • analiza konserwatorska obrazu olejnego na płótnie sygnowanego "Otto Brausewetter"
 • opinia konserwatorska obrazu Fryderyka Pautscha Autoportret
 • opinia konserwatorska obrazu Polowanie, sygnowanego Z. Rozwadowski
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Kobieta z koszem (ciężarem) na głowie, sygnowanego Carl Spietzweg
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Portret męski, sygnowanego „L.Wyczółkowski” ze zbiorów Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Portret Podgórskiego
 • analiza konserwatorska obrazu Pejzaż holenderski
 • analiza konserwatorska obrazu Marcina Kitza Pejzaż morski
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu badania autentyczności obrazu Henryka Weysenhoffa Pejzaż zimowy
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Vlastimila Hofman Dzieci przy kapliczce
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Tadeusza Rybkowskiego Do domu
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Jacka Malczewskiego U źródła(Narcyz)
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Józefa Pankiewicza We wnętrzu
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Franciszka Streitta Na łące
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Aleksandra Gierymskiego Pejzaż z cyprysami
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Orłowskiego Głowa starca
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Tadeusza Makowskiego Pejzaż
 • analiza konserwatorska obrazu olejnego na płótnie Hermanna Schnee Stary młyn w Bydgoszczy (opinia dla Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy)
 • analiza konserwatorska obrazu Jana Stanisławskiego Pejzaż
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Henryka Uziembły Wiejska dziewczyna (Krakowianka)
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu Józefa Chełmońskiego Portret wieśniaka
 • interpretacja budowy i wyników badań składu chemicznego próbek pochodzących z obrazu przypisywanego Jacopo Bassane
 • opinia biegłego dotycząca oceny autentyczności oraz stanu zachowania obrazu na desce Zesłanie Ducha Świętego, pochodzącego z kościoła św. Brygidy w Gdańsku
 • opinia biegłego dotycząca oceny stanu zachowania i przyczyn zniszczeń obrazu olejnego na płótnie Clauda Monet`a Wybrzeże w Pourville (dotyczy wyciętegofragmentu), skradzionego w 2000 r. z Muzeum Narodowego w Poznaniu,odnalezionego w 2010 roku
 • opinia biegłego dotycząca oceny autentyczności i wartości metalowej ikony podróżnej - poliptyk
2011
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu H. Uziembły Kobieta w stroju krakowskim
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu olejnego na płótnie sygnowanego J.S. Pejzaż
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu olejnego na tekturze Jacka Malczewskiego Autoportret
 • analiza badawczo-konserwaorska obrazu sygnowanego "I. Riepin" (dla Sopockiego Domu Aukcyjnego)
2012
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu olejnego na płótnie Bitwa pułku ks. Zyty z kirasjerami francuskimi, sygnowanego "WOJCIECH KOSSAK
 • analiza konserwatorska obrazu olejnego na tekturze Autoportret przypisywanego Jackowi Malczewskiemu, dla Domu Aukcyjnego Desa Unicum
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu olejnego na płótnie Pejzaż sygnowanego "W. Malecki"
 • analiza badawczo-konserwatorska obrazu sygnowanego "Julian Fałat" Pejzaż zimowy z zającem
 • opinia badawczo-konserwatorska obrazu Pejzaż sygnowanego Vlaminck
 • analiza badawcza obrazu przypisywanego J. Stanisławskiemu Pejzaż ze słonecznikami
 • analiza konserwatorska obrazu O. Modersohna Pejzaż
 • opinia badawczo- konserwatorska obrazu Martwa natura sygnowanego "J Hulewicz", dla Domu Aukcyjnego Desa Unicum
 • opinia badawczo-konserwatorska obrazu J. Israelsa Scena we wnętrzu
2013
 • opinia autentyczności obrazów "Eleazar" i "Rachela", przypisywanych Maurycemu Gottliebowi z Państwowych Zbiorów Sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu
 • opinia badawczo-konserwatorska obrazu "Potyczka ze Szwedami", przypisywanego Józefowi Brandtowi
 • opinia badawcza XVII w. obrazu "Scena biblijna" dla Sopockiego Domu Aukcyjnego

 

BADANIA, OPRACOWANIA, PROGRAMY KONSERWATORSKIE

 

 • opracowanie programu zadań konserwatorskich dla kościoła Nawiedzenia NMP w Lubsku, 1999, nagroda najlepszego zarządcy zabytkowego obiektu dla Ks. Mariana Bumbula – proboszcza Parafii w Lubsku za wykonywane przez D. Markowskiego prace konserwatorsko-restauratorskie
 • dokumentacja odkrywek sondażowych oraz wytyczne prac malarsko-konserwatorskich wybranych pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, 2005
 • dokumentacja prac odkrywkowych na ścianach oraz wszystkich elementach wystroju w holu głównym pałacu mieszczącego obecnie Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach, 2005
 • analiza w świetle UV (ultrafiolet) oraz IR (podczerwień)  obrazu „Matka Boża z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem” z kolegiaty w Brzozowie, 2005
 • dokumentacja prac odkrywkowych pierwotnej dekoracji malarskiej wnętrza kościoła ewangelickiego w Zielonej Górze, 2005
 • badania stanu zachowania obrazu „Madonna w ogrodzie mistycznym” pod wpływem zmian klimatycznych w kościele w Gościeszynie (miejscu ekspozycji obrazu), 2005
 • badania wnętrza kościoła p.w. Św. Jadwigi w Milsku, 2006
 • wstępne badania i wytyczne prac konserwatorskich przy polichromiach i sztukateriach w pałacu w Suchej Dolnej, 2006
 • ocena stanu zachowania i wytyczne prac konserwatorskich przy polichromiach i sztukateriach w pałacu w Suchej Dolnej, 2006
 • dokumentacja badawcza prac odkrywkowych wnętrz pomieszczeń pomocniczych w budynku administracyjnym dawnego sanatorium w Trzebiechowie, 2006
 • badania wnętrz kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Żarach, 2007
 • badania wnętrz ratusza w Lubsku, 2007
 • badania stratygrafii tynków wewnętrznych w kościele w Studzieńcu, 2008
 • dokumentacja prac badawczych przeprowadzonych w zabytkowym ratuszu w Lubsku. Zalecenia konserwatorskich, 2007
 • propozycja kolorystyki wnętrza kościoła filialnego w Gliśnie, 2007
 • ocena stanu zachowania i opracowanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich dekoracji malarskich w bramie przejezdnej kamienicy przy ul. Gdańskiej 16 w Bydgoszczy, 2007
 • dokumentacja prac badawczych przeprowadzonych w zabytkowym ratuszu we Wschowie. Zalecenia konserwatorskie, 2008
 • badania stratygrafii warstw na ścianach i sufitach wybranych zabytkowych wnętrz pałacu w Żaganiu, 2008
 • ocena stanu zachowania polichromii ściennych w kościele w Siennie, 2008
 • ocena stanu zachowania i opracowanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich dekoracji malarskich na klatce schodowej w kamienicy przy ul. Gdańskiej 63 w Bydgoszczy, 2008
 • raport z badań stratygrafii tynków elewacji ratusza oraz dawnego kolegium franciszkańskiego w Żaganiu, 2009
 • udział w projekcie nowego ołtarza głównego dla kościoła filialnego w Budziechowie, 2010
2012
 • prace badawcze nawarstwień tynków zabytkowej bramy wjazdowej w Brodach
 • badania oraz program prac restauratorskich malowanych empor z kościoła w Lubsku
 • opracowanie programu prac konserwatorskich wnętrza kościoła w Studzieńcu 
 
WYBRANE PUBLIKACJE

 

Książki:

 • Markowski D., Ochrona impastowej warstwy malarskiej obrazów olejnych na płótnie podczas trwania zabiegów konserwatorskich, Toruń 2002, ISBN 83-231-10431-5
 • Markowski D., Zagadnienia technologii i techniki malarstwa Jacka Malczewskiego, Toruń 2002, ISBN 83-231-1416-3, bestseller wydawniczy UMK oraz wyróżnienie MENiS Atena 2002
 • Markowski D., Kamiński S. A., Wachowiak M., Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010
 • Markowski D., Kamiński S. A., Wachowiak M., Issues of conservation and restoration of modern and contemporary artWydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010

 

Artykuły:

 

1993

 • Markowski D., Z bydgoskiej secesji, Spotkania z zabytkami, nr 12, 1993, s. 26-28, ISSN 0137-222X
1994
 • Markowski D., Prezentacja wybranych rzeźb z kościoła Pokoju w Świdnicy, jako przykład wykonanej konserwacji i restauracji, Materiały z Drugiego Niemiecko-polskiego Workshop na temat stanu projektu, Świdnica 1994, bez numeracji stron
 • Markowski D., Zabytki klępskiego kościoła w Galerii Sztuki w Sulechowie, Sulechów i okolice, nr 11 (36), Sulechów 1994, s. 6 i n., ISSN-1232-834
 • Markowski D., Słów kilka o potrzebie konserwacji malarstwa współczesnego, BIKDS,1994, s. 25-27, ISSN 1234-5210
 • Markowski D., Zastosowanie warstw amortyzujących zabezpieczających warstwę malarską na czas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich, AUNC, XXII, Toruń 1994, s. 53-80, ISSN 0208-522X, ISSN 0860-1232
 • Markowski D., Pianki polietylenowe - jako warstwy amortyzujące nacisk wywierany na lico obrazu podczas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich, AUNC, XXIV, s. 45-58, ISSN 0208-522X, ISSN 0860-1232
1995
 • Markowski D., Zabytkowy kościół w Klępsku, Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego, nr 4/95 (39), Zielona Góra 1995, s. 16
 • Roznerska M., Markowski D., Opracowanie metod rozwarstwiania dwustronnie malowanych kwater tryptyku z Sątop - woj. olsztyńskie,, Ochrona Zabytków, 1995, s. 181-188, ISSN 0029-8247
 • Markowski D.Porównanie metod dublowania obrazów metodą próżniową i niskociśnieniową. Ich wpływ na strukturę warstwy malarskiej oraz siłę spoiny klejowej, AUNC, XXVI, Toruń 1995, s. 51-61, ISSN 0208-522X, ISSN 0860-1232
1996
 • Markowski D., Zbigniew Tymoszewski „Kompozycja”. Nowa metoda ochrony obrazów fakturalnych podczas konsolidacji i dublażu na stole próżniowym, B IKDzSz, 1996, s.4-8, ISSN 1234-5210
 • Markowski D., Przyczynek do badań nad obrazem „Madonna z różą” z kościoła farnego w Bydgoszczy, w: Materiały do badań dziejów Bydgoszczy i regionu, 1996, s. 44-51, ISSN 1427-5465
1997
 • Markowski D., Zastosowanie folii poliamidowej w konserwacji impastowego obrazu XX-wiecznego A. Bodre „Przechodząca przez rzekę”, BIKDzSz, Vol. 8, No. 2(29), 1997, s. 18-23, ISSN 1234-5210
 • Markowski D., Poliptyk sulechowski Mistrza z Gościszowic z kościoła w Babimoście - historia, badania, konserwacja, Ochrona i Konserwacja Zabytków, nr 6, W-wa 1997, s. 91-104
 • Markowski D., Wokół idei konserwacji malarstwa współczesnego, Sztuka konserwacji, Materiały z Konferencji z okazji pięćdziesięciolecia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, 1997, s. 179-183.ISBN 83-87321-06-0
1999
 • Markowski D., Zbigniew Ralicki - indywidualizm twórczości i specyfika warsztatu malarskiego na podstawie trzech konserwowanych obrazów, BIKDzSz., Vol.10, No. 1 (36), 1999, s. 46-53, ISSN 1234-5210
2000
 • Markowski D., Metody i środki do dublowania obrazów na płótnie od czasów powojennych do chwili obecnej - sprawozdanie z sesji Stowarzyszenia Przyjaciół Toruńskiej Szkoły Konserwacji, BIKDzSz Vol. 11, No 2 (41), 2000, s. 106-107, ISSN 1234-5210
 • Markowski D., O kujawskim rzeźbiarzu Wacławie Bębnowskim, Promocje pomorskie, Rok VIII, Nr 4 (88), Bydgoszcz 2000, s. 28-29.ISSN 1230-3585
 • Markowski D., Barbarzyńcy w ogrodzie, Metropolia, nr 5, Sopot 2000, s. 5, ISSN 1509-1007
2001
 • Markowski D., Tajemnicze Ukrzyżowanie z kościoła farnego w Nowem, BIKDzSz Vol. 12, nr 2 (45), 2001, s. 18-24, ISSN 1234-5210
2002
 • Markowski D., Gotycki obraz Madonna z różą z kościoła konkatedralnego w Bydgoszczy – ikonografia, historia, technika, AUNC, XXXII, z. 344, Toruń 2002 s. 67-108, ISSN 0860-1232, ISSN 0208-533X
2003
 • Markowski D., Ocena autentyczności dzieła na przykładzie wybranych obrazów polskiego malarstwa XIX i XX wieku, Ars Longa - Vita Brvis. Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Toruń 2003, s.249-268,SBN 83-231-1623-7
2004
 • Markowski D., Uskrzydlona Jacka Malczewskiego, BIKDzSz Vol.15 No 1-2 (56-57), 2004,  s. 67-73, ISSN 1234-5210
 • Markowski D., Ołtarz Panny Marii z Witoszyna dziełem Mistrza z Gościszowic, Ochrona Zabytków, nr 1/2 , W-wa 2004, s. 49-70, ISSN 0029-8247
 • Markowski D., Profilaktyka konserwatorska w zabytkowych obiektach sakralnych, Gdańsk 2004, (wydawnictwo na CD)
2005
 • Puchalska M, Rozłucka Z., Markowski D., Połeć-Pawlak K., Jarosz M.,  HPLC-DAD/ESI MS identyfication of natural red dyes in the palette of Leon Wyczółkowski , New Achievements in Separation Sciences, Book of Abstracts, Gdańsk 2005, s. 63-66.
 • Markowski D., Nowe, bezpieczne sposoby ochrony impastowej warstwy malarskiej obrazów olejnych na płótnie podczas zabiegów konsolidacji i dublażu na stole próżniowym, w: Problemy dublowania obrazów na płótnie, wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 9-53, ISBN 83-231-1794-2.
 • Markowski D., Bydgoska biblioteka bernardynów i Jerzy Rupniewski, Spotkania z zabytkami, nr 4, 2005, s. 35-36, ISSN 0137-222X
 • Markowski D., Manna P., Zagadnienia badawczo-konserwatorskie wybranych obrazów olejnych na płótnie Eugeniusza Eibischa – wpływ ich budowy na stan zachowania i zakres prac konserwatorskich, AUNC, XXXIV, Toruń 2005, s. 241-270, ISSN 0860-1232, ISSN 0208-533X
2006
 • Markowski D., Ukrzyżowanie z Przybymierza, Lubuskie Materiały Konserwatorskie, T.3, Zielona Góra 2006, s. 30-35, ISSN 1733-0491, ISBN 83-912538-6-3
 • Markowski D., Prace odkrywkowe pierwotnej dekoracji malarskiej wnętrza kościoła ewangelicko-augsburskiego w Zielonej Górze, Lubuskie Materiały Konserwatorskie, T.3, Zielona Góra 2006, s. 36-39, ISSN 1733-0491, ISBN 83-912538-6-3
 • Bielinis-Kopeć B., Markowski D., Wystrój wnętrz dawnego sanatorium w Trzebiechowie. Dzieło Henry`ego van de Velde. Stan badań i prac konserwatorskich w latach 2004-2005, Ochrona Zabytków 3/2006, s. 5-28, ISSN 0029-824
 • Markowski D., Piękno z gliny, Art & Business, 11/2006, Warszawa 2006, s. 10-13, ISSN 0867-3160
 • Kałużny J., Markowski D., Kałużny B. J., Sikorki B., Makulopatia słoneczna u Leona Wyczółkmowskiego?, Klinika oczna, Acta ophthalmologica polonica, 10-12/2006, s. 489-492, ISSN 0023-2157
2007
 • Markowski D., Straty wojenne malarstwa w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Cenne, bezcenne/utracone, Nr 2 (51) kwiecień-czerwiec 2007, Warszawa 2007, s. 27-33, ISSN 1428-6467
 • Jagielska A., Markowski D., Ekspertyza dzieła sztuki i pozycja eksperta w świetle polskiego prawa, Art & Business, 10/2007, Warszawa 2007,  Kolekcjoner s. 12-15, ISSN 0867-3160,
 • Markowski D., Ja lubię mieć w ślepiach kolory... O malarstwie olejnym Kazimierza Sichulskieg, Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, Toruń 2007, s. 169-189, ISBN 978-83-231-2135-0
 • Markowski D., Kałużny J., Malarstwo ukraińskie Leona Wyczółkowskiego a makulopatia słoneczna, Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, Toruń 2007, s. s. 191-201, ISBN 978-83-231-2135-0
 • Markowski D., Wnętrza projektu Henry`ego van de Velde w sanatorium w Trzebiechowie (prace badawczo-konserwatorskie), Studia z architektury nowoczesnej, t. 2, wydawnictwo UMK, Toruń 2007, s. 10-17,
 • Markowski D.,  Gotycki ołtarz z Dobiegniewa. Historia, stan zachowania, konserwacja,Ochrona Zabytków, nr 1, 2007, s. 23-34, ISSN 0029-8247
 • Markowski D., Kałużny J., Leon Wyczółkowski – retinopatia słoneczna w okresie ukraińskim, CX News, nr 1/20/2007, Kraków 2007, s. 5
 • Błażejewska M., Markowski D., Historia kościoła cmentarnego pw. śś. Piotra i Pawła w Żarach, badania wnętrza, wytyczne prac konserwatorskich, Lubuskie Materiały Konserwatorskie, T.4, Zielona Góra 2007, s. 96-103, ISSN 1733-0491, ISBN 978-83-924669-2-5
 • Markowski D., Gotycki ołtarz z Dobiegniewa. Historia, stan zachowania, konserwacja, Ochrona Zabytków, nr 1, 2007, s. 23-34, ISSN 0029-8247
2008
 • Markowski D., Wybrane zagadnienia technologii i techniki malarstwa Jacka Malczewskiego, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXV, Z. 385, Toruń 2008, s. 211-227
 • Markowski D., Zapomniana kolekcja – Vlastimilówka, Hofman i jego warsztat, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXVI, Z. 386, Toruń 2008, s. 91-101
 • Markowski D., Galeria dzieł, Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu – wojenne losy malarstwa ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, z. 13, Bydgoszcz 2008, s. 93-108, ISSN 1427-5465
2009
 • Markowski D., Sygnatura a dzieło sztuki, Cenne, bezcenne/utracone, nr 3(60), lipiec-wrzesień 2009, s. 10-12, ISSN 1428-6467
 • Markowski D., Wnętrza bydgoskich kamienic - spojrzenie konserwatora zabytków, Architektura miast II, Materiały po konferencji Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkalne, Bydgoszcz 2009, s. 148-154, ISBN 978-83-926423-8-1.
2010
 • Markowski D., Smagłowski S., Tajemnicze losy joannickich tablic herbowych ze Słońska oraz ich problematyka konserwatorska, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo t. XXXVIII, z. 395, Toruń 2010, s.89-128, ISSN 0860-1232, ISSN 0208-533X
 • Markowski D., Od opinii do ekspertyzy Cenne, bezcenne/utracone, nr 4 (65) październik-grudzień, Warszawa 2010, s. 6-10, ISSN 1428-6467
 • Targowski P., Karaszkiewicz P., Rouba B. J., Markowski D., Tymińska-Widmer L., Iwanicka M., Kwiatkowska E., Sylwestrzak M., Optical Coherence Tomography for Noninvasive Investigation of Structure and Properties of Historic Glass, The Art of Collaboration Stained-Glass Conservation in the Twenty-First Century, Corpusvitrearum United States of America Occasional Papers II, Harvey Miller Publishers for the American Corpus Vitrearum, Inc., 2010, s. 127-134
 • Markowski D.Zagadnienia badawczo-konserwatorskie obrazu Johann`a Christop`a  Handke "Św. Tadeusz Juda" z kościoła p.w. Św. Jerzego w Gorzupii Dolnej, [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, 2010
 • Warszewska A., Markowski D, Kamiński S. A., Podłoża konstrukcyjne obiektów niestabilnych, o niskiej sztywności na przykładzie Hors cadre nr 38 i 44 Aleksandra Kobzdeja, Ochrona Zabytków, nr 1-4, 2010, s. 105-122
2011
 • Markowski D., Szmelter-Fausek B., Kamiński S. A., Malarstwo na szkle – badania budowy technicznej i stanu zachowania na przykładzie wybranych obrazów, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo t. XL, z. 397, Toruń 2011, s. 223-243
 • Markowski D., Szmelter-Fausek B., Badania właściwości i skuteczności środków do podklejania odspojonej warstwy malarskiej do szkła,  AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo t. XL, z. 397, Toruń 2011, s. 291-310
 • Jagielska A., Markowski D., Falsyfikat dzieła sztuki w wybranym orzeczeniach sądów polskich i niemieckich, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo t. XLI, z. 398, Toruń 2011, s. 151-164
 • Markowski D., O Wyczółkowskim inaczej - wybrane zagadnienia techniki i technologii malarstwa Leona Wyczółkowskiego, Bydgoski Rocznik Muzealny, t. II 2011, s. 25-42
 • Markowski D., Wspomnienie o Profesor Marii Roznerskiej, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t. XLII, Toruń 2011, s. 13-14
 • Jagielska-Burduk A., Markowski D., O lwowskich zbiorach Bolesława Orzechowicza, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Toruń 2011, t. XLII, s. 25-37
 • Markowski D., Glutinleime als Mittel zur Festigung und Hinterklebung der Grundierungs- und  Malschichten von Tafelbildern, Berichte aus der Restaurierungswerkstatt St. Jacobi, Band 4, Arbeitschefte zur Denkmalpflege in Hamburg , t. 4, 2011, s. 87-94
2012
 • Markowski D., Od opinii do ekspertyzy, [w:] Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria - praktyka – prawo, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie, 2012
 • Markowski D., Poprawiać artystę - granice ingerencji konserwatorskiej w sztuce nowoczesnej, [w:] Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Stowarzyszenie Przyjaciół ZKMiRzP Toruńskiej Szkoły Konserwacji, Toruń 2012
 • Markowski D., Portret Jana i Juliana Dobrzańskich pędzla Leona Wyczółkowskiego - historia, badania, konserwacja, Kronika Bydgoska XXXIII, 2011, Bydgoszcz 2012, s. 219-233, ISSN 0454-5451
 • Markowski D., Czy konserwować sztukę współczesną? Problemy edukacji, [w:] Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 5-6 październik 2012, Szreniawa 2013, s. 330-339, ISBN978-83-64119-12-5

 2013

 • Markowski D., Obrazy olejne Leona Wyczółkowskiego - refleksje konserwatorskie, W kręgu Wyczóła, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 159-170, ISBN 978-83-63572-40-2
 • Markowski D., Koziczak A., Falsyfikat na polskim rynku dzieł sztuki; znaczenie sygnatury w wartościowaniu dzieła sztuki, [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, T. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki, Poznań 2013, s. 25-48, ISBN 978-83-7654-206-5

 

UDZIAŁ Z REFERATAMI NA KONFERENCJACH I SYMPOZJACH

 

Krajowe:

 • referat oraz przygotowanie wystawy Zabytki klępskiego kościoła w Galerii Sztuki w Sulechowie, Klępsk - Sulechów 13.11.1994
 • prezentacja problematyki konserwacji malowideł na drewnie na przykładzie polichromii stropu kościoła w Klępsku  w ramach  „Dni dziedzictwa europejskiego w Wielkopolsce”, Klępsk 16.09.1995
 • omówienie problematyki konserwatorskiej i przebiegu prac restauratorskich w kościele w Klępsku w ramach sesji Stowarzyszenia Przyjaciół ZKMiRzP UMK, Toruń 1997
 • referat pt. Ikona - technika, technologia, konserwacja - wygłoszony na sesji zorganizowanej przez Koło Naukowe Historyków Sztuki UMK „Sztuka kościoła wschodniego”, Toruń 1997
 • referat pt. Wokół idei konserwacji malarstwa współczesnego - wygłoszony na konferencji  z okazji pięćdziesięciolecia  Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, 24-25 październik 1997
 • referat pt. Słów kilka o nowych sposobach dublowania - wygłoszony na sesji „Materiały i środki do dublowania obrazów od czasów najdawniejszych do chwili obecnej”, Toruń 11-12.05. 2000
 • odczyt na zaproszenie BWA w Katowicach pt. Ocena autentyczności dzieła na przykładzie obrazów Jacka Malczewskiego - Katowice 2002
 • referat pt. Oryginał czy falsyfikat. Ocena autentyczności dzieła na przykładzie wybranych obrazów polskiego malarstwa XIX i XX wieku - wygłoszony na konferencji „Ars Longa - Vita Brevis. Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki” poświęconej dziesiątej rocznicy śmierci prof. Zbigniewa Brochwicza, Toruń 18-19.10.2002
 • referat pt. Wybrane zagadnienia technologii i techniki malarstwa Jacka Malczewskiego - wygłoszony podczas sesji naukowej poświęconej pamięci prof. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej w setną rocznicę urodzin, Toruń 2002
 • referat pt. Oryginał czy falsyfikat – rola konserwatora w ocenia autentyczności dzieła na przykładzie polskiego malarstwa z końca XIX i pocz. XX wieku, Sztuka Konserwacji, Bydgoszcz 2003
 • referat pt. „Ja ciebie lubię Wyczół, za to, że ty się, szelmo, tak sztuką bawisz(St. I. Witkiewicz). Zagadnienia budowy nietypowych podobrazi stosowanych przez Leona Wyczółkowskiego w dziełach wykonanych w technice pastelu – Muzeum Narodowe w Warszawie 2004
 • udział w przygotowaniu i wygłoszenie 3 wykładów: Zniszczenia obrazów podczas zabiegu dublowania; Wpływ dublowania na fakturę warstwy malarskiej. Zagrożenia odwzorowania faktury płótna na licu obrazu. Metody ochrony faktury warstwy malarskiej podczas zabiegu na stole dublażowym; Dublowanie obrazów na innych podłożach - tektury, płyty - w ramach warsztatów Dublaż i dublowanie, stare i nowe metody, Toruń 14-17.12.2005
 • referat pt. Zapomniana kolekcja – Vlastimilówka, Hofman i jego warsztat, sesja pt. Warsztat współczesnego artysty, Toruń 2006
 • referat pt. O Wyczółkowskim inaczej – technika i technologia malarstwa Leona Wyczółkowskiego, konferencja Leon Wyczółkowski – tajniki warsztatu artysty. Zagadnienia konserwatorskie i warsztatowe w jego obrazach, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, grudzień 2007
 • wystąpienie pt. Potęga światła i cienia – sekrety warsztatu mistrzów XVII wiecznego malarstwa barokowego, sesja naukowa Malarstwo w Prusach Królewskich w I poł. XVII wieku, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, Pelplin, wrzesień 2008
 • referat pt. Konserwator wobec sztuki nowoczesnej, wystąpienie w ramach seminarium Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków, kwiecień 2009
 • prezentacja aktualnie przeprowadzanych w Trzebiechowie prac konserwatorskich wraz z prezentacją książki Henry van de Velde w Polsce. Architektura wnętrz sanatorium w Trzebiechowie, organizator Niemieckie  Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie oraz Muzeum Mazowiecki w Płocku, Płock 2009
 • referat pt. Wnętrza bydgoskich kamienic – spojrzenie konserwatora zabytków, II konferencja naukowe Architektura miast. Historia i współczesność, Bydgoszcz, 18-19 wrzesień 2009
 • referat pt. Od opinii do ekspertyzy, drugie seminarium z cyklu Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku, teoria, praktyka, prawo, 13 kwiecień 2010, Dom Aukcyjny Rempex, Warszawa
 • referat pt. Poprawiać artystę - granice ingerencji konserwatorskiej w sztuce nowoczesnej, konferencja Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, Toruń 2010
 • Falsyfikat na polskim rynku dzieł sztuki - znaczenie sygnatury w wartościowaniu dzieła sztuki, Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki, konferencja naukowa, Bydgoszcz 24-25.10.2013

 

Konferencje międzynarodowe:

 

 • referat pt. Prezentacja wybranych rzeźb z kościoła Pokoju w Świdnicy, jako przykład wykonanej konserwacji i restauracji - wygłoszony na Drugim Niemiecko-Polskim Workshop na temat stanu projektu, Świdnica 03.11. - 04.11.1994
 • referat pt. Ochrona impastowej warstwy malarskiej w obrazach olejnych na płótnie podczas trwania zabiegów konserwatorskich - wygłoszony na konferencji  „Od badań do konserwacji”, Toruń 23-24.10.1998
 • referat pt. Profilaktyka konserwatorska w zabytkowych obiektach sakralnych, wygłoszony na konferencji towarzyszącej Międzynarodowej Wystawie Sakralnej „Kościoły”, Gdańsk 2004
 • referat pt. Prace badawcze oraz konserwatorsko-restauratorskie dekoracji malarskich projektu Henrego van de Velde we wnętrzach budynków dawnego sanatorium w Trzebiechowie, Trzebiechów 2005
 • sprawozdanie na temat stanu badań oraz prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy polichromiach zabytkowych wnętrz projektu Henrego van de Velde w budynkach dawnego sanatorium w Trzebiechowie, IV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Henrego van de Velde w Polsce, Trzebiechów 2005
 • referat pt. Wnętrza Henry`ego van de Velde w sanatorium w Trzebiechowie (prace badawczo-konserwatorskie) – wygłoszony na międzynarodowej sesji „Sztuka 1905-1923”,Toruń 2005
 • wystąpienie omawiające przebieg prac konserwatorsko-restauratorskich oraz wykonania rekonstrukcji dekoracji malarskich projektu Henry`ego van de Velde w budynku głównym dawnego sanatorium w Trzebiechowie, Trzebiechów 2006
 • wystąpienie pt. Dekoracje malarskie projektu Henry`ego van de Velde w sanatorium w Trzebiechowie – historia, badania, konserwacja, Międzynarodowa konferencja „Henry van de Velde – sztuka bez granic” – Trzebiechów 28 wrzesień 2007
 • udział w 42 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (za udział przysługuje 21 punktów edukacyjnych), Bydgoszcz 20-23 czerwiec 2007
 • wykład pt. Glutinleime als Mittel zur Festigung und Hinterklebung der Malschichten an Holztafeln w ramach kolokwium „10 Jahre Restaurierungswerkstatt St. Jacobi. Kolloquium aus Anlass des Werkstattjubilaums“, Hamburg 29-30 mai 2008
 • referat pt. „Wnętrza pomieszczeń reprezentacyjnych projektu Henry’ego van de Velde w dawnym sanatorium w  Trzebiechowie - badania  i konserwacja”, 150 rocznica urodzin Henry'ego van de Velde, międzynarodowa konferencja 5, 6 wrzesień 2013, Trzebiechów