Prace naukowo-badawcze

 

WYBRANE PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

 

 • badania nad opracowaniem metod konserwacji witrochromii (obrazów malowanych na odwrociu szkła na zimno) – grant UMK
 • badania nad opracowaniem metod dublowania obrazów malowanych na podobraziach łączonych
 • badania występowania malowideł ściennych w kościele i klasztorze OFM we Włocławku
 • Opracowanie wykładu i ćwiczeń na temat: „Ocena stanu zachowania i proste sposoby zakładania zabezpieczeń w malarstwie sztalugowym” w j. angielskim (dla studentów z Oldenburga)
 • Badania problematyki konserwatorskiej monochromatycznych płaszczyzn obrazów nowoczesnych – grant UMK

 

PUBLIKACJE

 

 • Kamiński S. A., Kondratowicz W. Taidekonservaattorikoutus Puolassa ja Harjottelu Suomessa, (w:)Museotiedote, 4.94 (periodyk muzealny Muzeum okręgowego w Turku, Finlandia) – w językach: fińskim i szwedzkim
 • Kamiński S. A., Badania nad zastosowaniem Ledanów do podklejania odspojonych tynków – podłoży malowideł ściennych na tle innych materiałów stosowanych do tych zabiegów [w:] Materiały z konferencji „Od Badań do konserwacji 23-24 październik Toruń1998”, Toruń 2002,  s. 235 –259.
 • Kamiński S. A., Wystawa DYPLOM 2002 – Zabytki i Kopie [w:] Głos Uczelni marzec 2003
 • Kamiński S. A., Uwagi na temat dublownia obrazów ze szwem, [w:] Materiały z konferencji „Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia”, Toruń, 2007 – s.143-157
 • Kamiński S. A., Konserwacja zapobiegawcza wybranych obrazów współczesnych –ograniczenia i perspektywy, [w:] Materiały z konferencji „Konserwacja zapobiegawcza w muzeach”, Warszawa, 2007 – s.241-264
 • Kamiński S. A., Witczak L., Zakończenie prac konserwatorsko-restauratorskich w reprezentacyjnych pomieszczeniach Pałacu Biskupiego, Miesięcznik Diecezji Włocławskiej -Kronika, Włocławek 2008, T.19, Nr 9, s.829
 • Kamiński S. A., Uwagi na temat metod dokumentacji budowy technicznej i stanu zachowania oraz prowadzenia badań dzieł sztuki nowoczesnej, [w:] Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej, Toruń, 2010 – s.15-35
 • Kamiński S. A., Problematyka konserwatorska nowoczesnego warsztatu malarskiego na przykładzie wybranych dzieł Aleksandra Kobzdeja, część pierwsza: Obrazy w technikach tradycyjnych, informele, [w:] Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej, Toruń, 2010 – s.137-158
 • Kamiński S. A., Problematyka konserwatorska nowoczesnego warsztatu malarskiego na przykładzie wybranych dzieł Aleksandra Kobzdeja, część druga: Obrazy przestrzenne [w:] Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej, Toruń, 2010 – s.159-190
 • Kamiński S. A., Problematyka konserwatorska nowoczesnego warsztatu malarskiego na przykładzie wybranych dzieł Aleksandra Kobzdeja, część trzecia: Prace konserwatorskie i restauratorskie, [w:] Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej, Toruń, 2010 – s. 191-212
 • Kamiński S. A., Zapomniane – odnalezione. Epitafium Wenzela z nieistniejącego kościoła protestanckiego w Lubiczu Dolnym (XVII w.) - złożone do druku
 • Markowski D., Kamiński S. A., Wachowiak M., Issues of conservation and restoration of modern and contemporary artWydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010
 • Markowski D., Kamiński S. A., Wachowiak M., Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010
 • Warszewska A., Markowski D, Kamiński S. A., Podłoża konstrukcyjne obiektów niestabilnych, o niskiej sztywności na przykładzie Hors cadre nr 38 i 44 Aleksandra Kobzdeja, Ochrona Zabytków, nr 1-4, 2010, s. 105-122
 • Kamiński S. A., Rozłucka Z., Badania stratygrafii w obrazach nowoczesnych Aleksandra Kobzdeja, Acta Universitatis Nicolai Copernici XLII, 2011, s. 373-388