Realizacje konserwatorskie

 

WYKAZ WYBRANYCH REALIZACJI KONSERWATORSKICH

 

 • udział w pracach konserwatorskich i restauratorskich pod kierunkiem prof. dr M. Roznerskiej przy konserwacji malowidła „Sąd Ostateczny” w katedrze śś Janów w Toruniu
 • opracowanie projektu i wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz rekonstrukcji wystroju Sali Zebrań dawnej Remizy Strażackiej we Włocławku
 • opracowanie projektu i wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz rekonstrukcji wystroju sal reprezentacyjnych, kaplicy i gabinetu Biskupa w Pałacu Biskupim we Włocławku
 • konserwacja rokokowego wyposażenia w kościele OO. Franciszkanów we Włocławku
 • konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele i klasztorze OFM we Włocławku
 • konserwacja i restauracja XIX – wiecznej ambony, XVII – wiecznego ołtarza głównego. ołtarza bocznego oraz XVII – wiecznej dekoracji rzeźbiarskiej łuku tęczowego w kościele parafialnym w Raciążku (woj. kujawsko – pomorskie)
 • konserwacja i restauracja wielkoformatowych obrazów Wł. Łuskiny List pochwalny (na podobraziu łączonym) oraz Wtargnięcie do świątyni koń. XIX w. (własność prywatna)
 • konserwacja XVIII - wiecznej ambony z kościoła pw. I. Loyoli  w Młyńcu (woj. kujawsko – pomorskie)
 • konserwacja zespołu rzeźb polichromowanych z XVII i XVIII w. z Łobdowa (dawne woj. toruńskie) – Chrystus Zwycięski, Święty NN Biskup, Anioł; zespołu XVI i XVII  wiecznych rzeźb ze Skarlina – ŚŚ Jan Ewangelista, Łukasz, Jan Ewangelista, Jakub Mniejszy (Kuria biskupia w Toruniu)
 • konserwacja i restauracja obrazu na podobraziu drewnianym Matka Boża Śnieżna z Lubania (woj. włocławskie)
 • konserwacja i restauracja XVII - wiecznego epitafium z obrazem tablicowym Ukrzyżowanie z postaciami starotestamentowymi z warsztatu toruńskiego z kaplicy Domu Biskupiego w Toruniu
 • konserwacja i restauracja XVIII - wiecznego obrazu tablicowego Ukrzyżowanie z Marią i Janem z warsztatu toruńskiego (Kuria Diecezjalna w Toruniu)
 • konserwacja i restauracja obrazu na płótnie Cierniem koronowanie (XVII w. prawdopodobnie warsztat toruński) z refektarza Domu Biskupiego w Toruniu
 • konserwacja elementów wyposażenia z kościoła parafialnego w Niemysłowie (dawne woj. sieradzkie) - XVII - wiecznego krucyfiksu, XVII - wiecznego obrazu Św. Rodzina z ołtarza głównego wraz z aranżacją sposobu ekspozycji, obrazu sztalugowego Ecce Homo
 • konserwacja kilkudziesięciu obrazów sztalugowych ze zbiorów prywatnych: na płótnie, na podobraziu drewnianym, szkle (np. Alegoria pocz. XVII w. z kręgu weneckiego, zbiory prywatne) i metalu (np. 3 obrazy z Drogi Krzyżowej koń. XIX w. w kościele St. Laurentius w Essen, Niemcy) oraz płótnie i tekturze, w tym takich twórców jak np.: Köbbel, Stanisławski, Czajkowski, Jarocki, Weiss, Nacht-Samborski, Lenica, Hilary, Markowicz, Malczewski, Łuskina, Kobzdej i wielu innych
2010
 • Konserwacja, restauracja i rekonstrukcja pierwotnej dekoracji sztukatorskiej i wystroju malarskieego biura biskupa w Pałacu Biskupim we Włocławku
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie przy bramie klasztornej klasztoru OO. Reformatów we Włocławku
 • Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła parafialnego w Kłobii
 • Konserwacja, restauracja i aranżacja ołtarza Adoracji w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych we Włocławku
 • Konserwacji i restauracja obrazów z refektarza klasztoru OO. Reformatów we Włocławku: Św. Piotr, Św. Paweł, Św. Piotr z Alkantary
 • Konserwacja i restauracja rzeźby drewnianej – kopii Matki Bożej Skępskiej (XVIII lub XIX w.) z klasztoru OO. Bernardynów w Skępem
2011
 • Konserwacja i restauracja rzeźby z blachy miedzianej Matka Boża Niepokalanie Poczęta z murowanym, polichromowanym, dekorowanym sztukateria postumentem z dziedzińca klasztornego OO. Franciszkanów we Włocławku
 • Konserwacja i restauracja obrazów Św. Franciszek i Św. Józef z klasztoru OO. Reformatów we Włocławku
 • Konserwacja i restauracja obrazu manierystycznego Zaślubiny Marii
 • Konserwacja i restauracja obrazu Jerzego Kossaka Ułan na koniu
 • Konserwacja i restauracja obrazu Aleksandra Kobzdeja Wgłębienie 29
2012
 • Konserwacja i restauracja malowideł ściennych (epitafium Jakuba Wejhera) i prezbiterium w kościele OO. Franciszkanów pw. Św. Anny w Wejherowie, (kierownik zespołu)
 • konserwacja szafy ołtarzaowej ołtarza bocznego w kościele OO. Reformatów pw. Św. Anny w Wejherowie (kierownik zaepołu)
 • Konserwacja i restauracja Portretu Biskupa Włocławskiego  z XVII w. z Pałacu Biskupiego we Włocławku