Realizacje konserwatorskie

 

WYKAZ WYBRANYCH REALIZACJI KONSERWATORSKICH

 

 • konserwacja malowideł stropowych empor  w Kościele Pokoju w Świdnicy (praca zespołowa)
 • konserwacja malowideł ściennych w kościele św. Gertrudy w Darłowie (praca zespołowa) – 1992 r.
 • konserwacja zachowawcza gotyckiego ołtarza Mistrza z Gościszowic z kościoła w Babimoście
 • konserwacja i restauracja pochodzących z XVIII w. ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych, ambony i chrzcielnicy z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Chociszewie (praca z zespołem)
 • konserwacja i restauracja dwóch XVIII w. malowideł ściennych z refektarza klasztoru w Paradyżu  (praca z zespołem), 1994 r.
 • konserwacja i restauracja gotyckich malowideł ściennych z kościoła farnego  w Nowem nad Wisłą, 1998-99
 • konserwacja zachowawcza zespołu gotyckich malowideł ściennych z kościoła parafialnego w Lubsku, 2000 r.
 • konserwacja pochodzących z XVIII w. konfesjonału i chrzcielnicy z kościoła parafialnego w Nowym Kramsku
 • konserwacja ołtarza głównego i ambony z kościoła filialnego w Sominach
 • konserwacja i restauracja dwóch ołtarzy bocznych, z kościoła parafialnego w Nowym Kramsku
 • konserwacja i restauracja zwieńczenia ołtarza bocznego z kościoła filialnego w Klępsku
 • konserwacja i restauracja manierystycznego ołtarza bocznego z kościoła parafialnego w Lubsku
 • konserwacja i restauracja gotyckich, dwustronnie malowanych kwater z Sątop (woj. olsztyńskie) – (praca zespołowa z prof. dr M. Roznerską)
 • odsłonięcie i konserwacja barokowych polichromii z kościoła w Gąsawie
 • konserwacja i restauracja gotyckiej Piety z kościoła w Kosieczynie
 • konserwacja i restauracja gotyckiego ołtarza Mistrza z Gościeszowic z kościoła w Witoszynie
 • wykonanie projektu aranżacji wnętrza oraz nowego ołtarza posoborowego wraz z wykonaniem złoceń i polichromii w kościele parafialnym w Witoszynie
 • konserwacja i restauracja manierystycznego ołtarza bocznego z kościoła w Lubsku
 • konserwacja i restauracja drewnianego stropu zakrystii kościoła w Chlastawie,2003 r.
 • badania, odsłonięcie, konserwacja i restauracja późnogotyckich malowideł ściennych w kościele filialnym w Dębince, 2003-2004
 • odsłonięcie, konserwacja i restauracja zespołu XVIII i XIX wiecznych malowideł ściennych w kościele parafialnym w Ostromecku, 2004-2005
 • konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego z kościoła filialnego w Wysokiej
 • konserwacja i restauracja obrazu z przedstawieniem św. Małgorzaty z ołtarza p.w. św. Teresy z kościoła klasztornego w Radziejowie Kujawskim
 • konserwacja i restauracja oraz wykonanie kopii XVIII w. rzeźby drewnianej św. Józefa z Dzieciątkiem z kapliczki umieszczonej na rynku w Pszczewie
 • konserwacja i restauracja XVIII wiecznego obrazu olejnego na blasze C. E. Ulrich`a Ukrzyżowanie z kościoła parafialnego w Ostromecku
 • konserwacja gotyckich dekoracyjnych drewnianych filarów wzmacniających strop z kościoła filialnego w Niwiskach, 2005 r.
 • konserwacja zachowawcza gotyckiej rzeźby Matki Bożej Bolesnej z kościoła filialnego w Niwiskach
 • konserwacja i restauracja późnobarokowego ołtarza z kościoła św. Jerzego w Nowem nad Wisłą
 • konserwacja i restauracja gotyckiego ołtarza z kościoła filialnego w Dobiegniewie
 • konserwacja barokowej rzeźby – Ojciec kościoła (własność prywatna)
 • konserwacja i restauracja zwieńczenia ołtarza głównego z kościoła parafialnego w Ochli
 • konserwacja rzeźby Ukrzyżowanie (własność prywatna)
 • konserwacja zaplecka rzeźby Matka Boża z Dzieciątkiem z kościoła w Ostromecku
 • konserwacja i restauracja XIX wiecznej ikony Matki Bożej z cerkwi prawosławnej w Bydgoszczy
 • konserwacja gotyckiej rzeźby Ukrzyżowanie, szkoła Wita Stwosza z kościoła parafialnego w Grodkowie
 • konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej projektu Henry`ego van de Velde w pomieszczeniach reprezentacyjnych budynku głównego dawnego sanatorium w Trzebiechowie
 • rekonstrukcja dekoracji malarskiej projektu Henry`ego van de Velde w jadalni w budynku głównym dawnego sanatorium w Trzebiechowie
 • konserwacja ikony Matka Boska Tichwińskaja z kościoła prawosławnego w Bydgoszczy
 • konserwacja dekoracji malarskiej projektu Henry`ego van de Velde biegnącej w partii przyposadzkowej wzdłuż ścian holu głównego na wszystkich piętrach w budynku dawnego sanatorium w Trzebiechowie
 • konserwacja ołtarza p.w. Św. Jerzego z kościoła cmentarnego w Nowem nad Wisłą
 • konserwacja obrazu Widok z Wawelu Leona Wyczółkowskiego z Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • konserwacja i restauracja manierystycznej ambony z kościoła parafialnego w Lubsku
 • konserwacja ikonostasu, ołtarza i Krucyfiksu z kościoła prawosławnego w Bydgoszczy
 • konserwacja Sali Gotyckiej w ratuszu we Wschowie
 • konserwacja barokowych drzwi w ratuszu we Wschowie
 • konserwacja i restauracja obrazów z ołtarza bocznego z kościoła farnego w Nowem nad Wisłą
 • konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie Jana Styki Woły w zaprzęgu (fragment panoramy siedmiogrodzkiej) z Muzeum w Łęczycy
 • konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej sklepienia bramy przejezdnej kamienicy przy ul. Gdańskiej 16 w Bydgoszczy
 • konserwacja dekoracji malarskich i drewnianych boazerii w Sali Posiedzeń ratusza we Wschowie
 • konserwacja dekoracji malarskiej ściany południowej w bramie przejezdnej w kamienicy przy ul. Gdańskiej 16 w Bydgoszczy
 • konserwacja ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Nowem
 • konserwacja zespołu ikon z kościoła prawosławnego p.w. Św. Mikołaja w Bydgoszczy
 • konserwacja obrazu Johann`a Christoph`a Handke Św. Tadeusz Juda z kościoła p.w. Św. Jerzego w Gorzupii Dolnej
 • konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła w Jarogniewicach
 • konserwacja ponad 200 obrazów na płótnie i na drewnie ze zbiorów prywatnych, muzeów i kościołów (w tym obrazy m. in. Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, AlfredaWierusz-Kowalskiego, Mieczysława Reyznera, Odo Dobrowolskiego, Feliksa M. Wygrzywalskiego)
2011
 • pace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego z kościoła w Gorzupii Dolne
 • konserwacja zabytkowych drzwi w dawnym sanatorium w Trzebiechowie
 • pace konserwatorskie i restauratorskie  prospektu organowego z kościoła Nawiedzenia NMP w Lubsku
 • prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźb z ołtarza głównego z kościoła w Ochli
 • prace konserwatorskie i restauratorskie obrazu A. Wróblewskiego Dworzec na Ziemiach Odzyskanych / Treść uczuciowa rewolucji z Muzeum Narodowego w Poznaniu
 • prace konserwatorskie i   restauratorskie czterech gotyckich rzeźb z kościoła w Grabinie
 • prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźb czterech ewangelistów z kościoła w Klenicy
 • prace konserwatorskie i restauratorskie obrazu Portret Pastora, własność prywatna
2012
 • konserwacja malowanych empor z kościoła parafialnego w Lubsku
 • konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego w Ochli
2013
 • konserwacja polichromii ściennej w bramie przejezdnej kamienicy przy ul. Gdańskiej 16 w Bydgoszczy
 • konserwacja XIX w. ołtarza głównego z kościoła w Gliśnie
 • konserwacja manierystycznej ambony z kościoła w Klępsku
 • konserwacja ołarza gotyckiego z kościoła w Klępsku
 • konserwacja empor z kościoła w Lubsku

 

 
NADZORY PRAC KONSERWATORSKICH
 
 • prace budowlane przy elewacji kościoła parafialnego w Ostromecku
 • konserwacja polichromii w kaplicy Matki Bożej z kościoła klasztornego OO. Franciszkanów we Włocławku
 • konserwacja ołtarza bocznego p.w. Św. Józefa z kościoła parafialnego w Radzyniu Chełmińskim
 • konserwacja konfesjonałów z kościoła parafialnego w Raciążku
 • konserwacja polichromii Chrystus Ukrzyżowany z kościoła klasztornego OO. Franciszkanów we Włocławku
 • konserwacja polichromii w kopule kaplicy południowo-wschodniej w krużgankach odpustowych przy kościele parafialnym w Kcyni
 • konserwacja ambony z kościoła parafialnego w Świerczynkach
 • konserwacja ołtarza bocznego p.w. Św. Józefa z kościoła parafialnego w Raciążku
 • konserwacja polichromii na stropie w kościele parafialnym w Czarnowie
 • konserwacja boazerii ściennych w kościele klasztornym OO. Franciszkanów we Włocławku
 • konserwacja supraportów z kościoła parafialnego w Sypniewie
 • konserwacja ołtarzy bocznych w Radzyniu Chełmińskim
 • konserwacja ołtarza głównego (I Etap) w Radzyniu Chełmińskim
 • konserwacja epitafium biskupa leskiego z kościoła parafialnego w Starogrodzie
 • konserwacja polichromii sklepienia prezbiterium  z kościoła parafialnego w Starogrodzie
 • konserwacja obrazów: Św. Piotr z Alcantary oraz Św. Piotr i Paweł z kościoła klasztornego OO. franciszkanów we Włocławku
 • konserwacja ikon święty Aleksy, Piotr i Filip oraz święty Cyryl i Metody z cerkwi prawosławnej we Włocławku
 • konserwacja ołtarza bocznego z kościoła w Jerzewie
 • konserwacja ołtarza głównego z kościoła w Wylatowie