Realizacje konserwatorskie

WYKAZ WYBRANYCH REALIZACJI KONSERWATORSKICH

 

  • konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kamienicy przy ulicy Żeglarskiej 7 w Toruniu, praca realizowana w ramach praktyk studenckich, pod kierunkiem mgr Jolanty Korcz, 2008 r.
  • przygotowanie i realizacja przedwojennego projektu dekoracji wnętrz Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, praca realizowana w ramach praktyk studenckich, pod kierunkiem dr hab. E. Roznerskiej-Świerczewskiej, 2009 r.
  • konserwacja i restauracja ołtarzy, ambony oraz chrzcielnicy ze Skansenu w Maurzycach, praca w zespole, Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków, 2010 r.
  • konserwacja i restauracja ołtarza głównego i chrzcielnicy z kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku, praca w zespole kierowanym przez p. Annę Bystroń-Kwiatkowską, 2011 r.
  • konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku, praca w zespole kierowanym przez p. Annę Bystroń-Kwiatkowską, 2012 r.
  • konserwacja i restauracja XVI wiecznego stropu, praca w zespole kierowanym przez p. Annę Bystroń-Kwiatkowską, 2012 r.
  • konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku, praca w zespole kierowanym przez p. Annę Bystroń-Kwiatkowską , 2013 r.