Roma Gordon

      W 2005 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Bydgoszczy, a następnie rozpoczęła studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w specjalności konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. W roku akademickim 2009/2010 studiowała w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Lublanie w Słowenii. Rok później odbyła trzymiesięczny staż w pracowni konserwatorskiej Morawskiej Galerii w Brnie w Czechach (także z programu Erasmus). Pracę magisterską Wybrane malowidła ścienne w klatkach schodowych i bramach przejazdowych bydgoskich kamienic z drugiej połowy XIX i początku XX wieku - stan zachowania oraz propozycje rozwiązań konserwatorskich napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Markowskiego. Obiektem dyplomowym była konserwacja i restauracja obrazu Martwa natura Antoniego Zydronia, która została zrealizowana pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Markowskiego, dr Joanny Arszyńskiej, dr Sławomira Kamińskiego. W 2014 roku rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Temat planowanej rozprawy doktorskiej związany będzie z problematyką konserwacji dzieł zawierających elementy tworzyw sztucznych w nowoczesnej sztuce polskiej.

      Zainteresowanie sztuką nowoczesną i współczesną, w tym problematyką konserwacji i restauracji obiektów o nietypowej budowie technologicznej, wykazywała już jako studentka. Wybierając na IV roku dyplom kierowała się chęcią poszukiwań nowych rozwiązań i środków odpowiednich dla konsolidacji i wzmacniania nietypowego podłoża malarskiego, którym w jej dyplomie był filc. Od 2013 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Z chęcią podejmuje się prac badawczych i konserwatorskich dotyczących również dzieł sztuki dawnej. Aktywność zawodową łączy  z rozwijaniem pasji artystycznych, podróżniczych i sportowych.